Op deze pagina staat meer informatie over het jeugdbestuur van Rugby Club Wageningen.

Jeugdbestuur

Het jeugdbestuur bestaat momenteel uit:

Barbara de Ridder – Mail

Esther Westerhof – Mail

Steven Schreuder – Mail

Gineke van Don – Mail

Vincent Hoksbergen

Onze taakverdeling vindt plaats in overleg!

Het jeugdbestuur zorgt voor alle specifieke jeugdzaken binnen de club en de integratie met de senioren. Dit doen we middels het organiseren van trainers, trainingen, en wedstrijden, promotie via clinics op scholen en activiteiten naast het rugby .

Contributie

De contributie voor dit seizoen is voor de jeugd is als volgt vastgesteld. De contributie is per jaar en verdeeld in leeftijdscategorie:

•      colts              € 180,-
•      juniors           € 160,-
•      cubs              € 140,-
•      mini’s            € 130,-
•      benjamins      € 120,-
•      turven           € 100,-
•      guppen          € 90,-