Net zoals Rugby Nederland vinden we dat rugby je drijft, je vormt en je beweegt. Respect, discipline en kameraadschap zijn kernwaarden die we binnen en buiten het veld als RCW’ers laten zien. We zijn een open en sociale vereniging. Dames en heren zijn gelijkwaardig binnen de vereniging; in het bestuur, samen op trip en in alle onderdelen van het verenigingsleven. Wij zijn ook een veilige vereniging, waar je kunt zijn wie je bent en waar iedereen meedoet ongeacht geloof, geaardheid, geslacht of gender. En we zijn een internationale vereniging, een thuis ver van huis. Waar Engels wordt gesproken indien nodig en waar de deur openstaat. We zijn ook een sport en een vereniging waar kinderen terecht kunnen die in andere sporten uitvallen. Bijvoorbeeld door lichaamsbouw. Door de specifieke posities binnen een rugbyteam zijn alle typen lichaamsbouw en motoriek nodig. De combinatie met de kernwaarden respect en discipline maakt dat rugby een sport is waar alle kinderen meedoen. RCW wil dan ook meer zijn dan het spelen van rugby op het (trainings) veld. We bieden naast sportactiviteiten een verenigingsleven waaruit leden op sociaal vlak en betekenisvol voldoening halen. Een vereniging voor en door leden. Waar we trots op zijn en die haar rugbywaarden uitdraagt naar de stad en naar de regio.