RCW2 is een team in de volle betekenis van het woord team. Een team waarin veel wordt gelachen en op schouders wordt geslagen. We zijn een mix van nieuwe spelers, vaak studenten, en juist ervaren spelers, vaak met leasebak, die niet meer wekelijks deelnemen aan de teamtrainingen vanwege tijd, leeftijd of ander prioriteiten. De leeftijden variëren van 17 jaar tot 65 jaar. Doordat we in een lagere rugbydivisie spelen is het makkelijk instappen en kunnen nieuwe rugbyspelers snel wedstrijdervaring op doen. We spelen namelijk  competitie in de vierde klasse: een klasse waarin naast hard rugby spelen ook sportiviteit hoog staat. Daarnaast speelt het tweede jaarlijks een aantal toernooien zoals 10 a-side toernooien en op Ameland beachrugby wat een weekend vol strand, rugby en plezier is.

Naast rugby spelen op het veld vinden we rugby beleven naast het veld minstens zo belangrijk. Na een wedstrijd drinken we graag een drankje samen met de tegenstander, we zingen graag en ondernemen samen activiteiten.  Sporten vinden we belangrijk en trainen doen (in ieder geval een groot aantal) ook. Maar elkaar voor de training en wedstrijd ontmoeten met een kop koffie en na afloop met een drankje maakt van ons een echt team.

Wat bijzonder is dat we vaak spelers leveren aan het eerste herenteam en tegelijkertijd dames bij ons mee spelen. De meeste spelers die in het tweede beginnen eindigen later in het eerste team. Om na een actieve rugby carrière op wat hoger nivo weer terug te keren in het tweede. En vaak zoeken spelers van het eerste en de dames ons na wedstrijden op. Want iedereen wil onderdeel zijn van een team.

RCW2 is a team in the full sense of the word team. A team with lots of laughter and beating on the shoulders. We are a mix of new players, often students, and experienced players, often with a lease car, who no longer participate in the team training sessions on a weekly basis due to time, age or other priorities. The ages vary from 17 years to 65 years. Because we play in a lower rugby division, it is easy to get in and new rugby players can quickly gain match experience. We play competition in the fourth division: a class in which, in addition to playing hard rugby, sportsmanship is also high. In addition, the second annually plays a number of tournaments such as 10 a-side tournaments and beach rugby on Ameland, which is a weekend full of beach, rugby and fun.

Besides playing rugby on the field, we find experiencing rugby off the field just as important. After a match, we like to have a drink with the opponent, we like to sing and do activities together. We think sports are important and training (at least a large number) is also important. But meeting each other before training and game with a cup of coffee and afterwards with a drink makes us a real team.

What is special is that we often supply players to the first men’s team and at the same time ladies play with us. Most players who start in the second team later end up in the first team. To return to the second team after an active rugby career at a somewhat higher level. And often players of the former and the ladies visit us after matches. Because everyone wants to be part of a team.