• Corona update

  Beste Leden,

  vanavond na de persconferentie zijn de volgende regels aangekondigd (28-9):

  • maximaal 30 personen in publieke ruimtes
  • horeca (dus ook het clubhuis) moeten sluiten om 22:00 uur, en om 21:00 uur mag niemand meer binnengelaten worden.

  Om deze redenen heeft de CluCo en het bestuur besloten om het clubhuis voorlopig te sluiten.

  Zorg dat je aangekleed op de training aankomt en na afloop gelijk weer naar huis vertrekt.
  Kleedkamers zijn voorafgaand aan de training wel nog geopend om eventueel schoenen te kunnen wisselen en droog je spullen achter te laten.

  Met ovale groet,

  Clubhuiscommissie en RCW Bestuur

 • Open intro-trainingen bij RC Wageningen

  Altijd al eens een keertje rugby willen proberen? Nu is je kans!  

  Vanaf dinsdag 15 september organiseert rugbyclub Wageningen zes weken lang elke dinsdagavond een introducerende training. In deze periode leer je de beginselen van rugby. Na afloop ben jij klaargestoomd om mee te doen met een echte rugbywedstrijd in de competitie. Daarnaast leer je natuurlijk ook alle gezelligheid rondom rugby kennen! 

  Dus, trek je (oude) sportkleding aan en doe gezellig mee! Vanaf dinsdag 15 september verzamelen we om 19:45 op Sportpark de Zoom, waarna de training begint. De kosten betreffen €7.50, waar een bitje en een biertje na afloop bij zijn inbegrepen (als je al mee hebt gedaan in de voorjaarsintroductie hoeft dit niet opnieuw betaald te worden!)  Aanmelden kan door een mail te sturen naar de Introcie.

  Heb je al rugbyervaring en wil je graag lid worden van RC Wageningen? Stuur dan een mail naar onze secretaris.

 • Hervatten trainingen

  **** English below ****

  Hallo allemaal,
  Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar het is gelukt – we kunnen gaan trainen! Natuurlijk moeten we wel met een aantal zaken rekening houden: we volgen de richtlijnen van de landelijke overheid, de gemeente Wageningen en Rugby Nederland.

  Locaties

  • De grasvelden op De Zoom zijn niet beschikbaar! Deze zijn vervroegd ingezaaid, waardoor ze nu niet meer te gebruiken zijn.
  • We kunnen gelukkig voorlopig op zondag terecht op een sportveld bij Sportcentrum De Bongerd, Bornsesteeg 2, Wageningen.
  • Op dinsdagen bieden we een Strength en Conditioning training aan, dit doen we op het grasveld bij de Sahara: Englaan, Belmontelaan, Wageningen (zie https://goo.gl/maps/1s4SGQvk2GFFBifH7)
  • Parkeren van fiets of auto gebeurt rekening houdend met de anderhalvemeterafstandsregel.
  • Per trainingsdag is een duidelijk herkenbare coördinator aanwezig. Deze zorgt voor rust en afstand bij parkeren en het naar de velden toe gaan. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden bij hun favoriete coördinator (zie onder).
  • Trainingsmateriaal zal vóór en na de training gereinigd worden.
  • Er is geen omkleed- of toiletgelegenheid beschikbaar! Spelers gaan thuis naar het toilet en wassen hun handen alvorens naar training af te reizen.
  • Neem je eigen drinkbeker / bidon mee!

  Trainingen

  • In verband met de beperkte beschikbaarheid van velden is een afwijkend trainingschema opgesteld (tijden gelden voor heren en dames):
   dinsdag 20.00u – 21.30
   Strength & Conditioning
   Grasveld bij De Sahara
   zondag 11.00u – 13.00
   Rugby training
   Sportcentrum De Bongerd
  • Heren en Dames krijgen een aangepaste training, waarbinnen de anderhalvemeterafstandregel gevolgd wordt. Dit zullen dus geen contacttrainingen worden. Vanuit Rugby Nederland is hiervoor voorbeeld-oefenstof beschikbaar gesteld.
  • Vul je aanwezigheid voor de trainingen vooraf in in TeamStuff of in de appgroep (volg hierin de afspraken zoals ze binnen je team gelden). Het is zeker in deze periode belangrijk om vooraf te weten hoeveel mensen er komen!

  Spelers

  • Bij twijfel over je gezondheid (snotneus, hoesten e.d.): blijf thuis!
  • Spelers en trainers zijn herkenbaar als onderdeel van Rugby Club Wageningen. Draag je paarse sokken en paars shirt.
  • Spelers zijn verplicht zich te kunnen identificeren. Tijdens trainingen volstaat een (leesbare) kopie van het identiteitsbewijs. Indien gewenst kunnen kopieën worden ingeleverd bij de coördinatoren, die zorgen dan dat ze bij elke training aanwezig zijn.
  • Neem je eigen drinkbeker / bidon mee!
  • De anderhalvemeterafstandsregel tussen spelers onderling en tussen spelers en trainers worden gevolgd. Bekijk thuis vooraf de geldende regels. Gebruik hiervoor de checklist: https://www.rugby.nl/coronavirus-en-rugby

  Algemeen

  • Bovenstaande regels en schema’s gelden tot nader order. Bij verder openstellen of weer strakker worden van de maatregelen, zal de beschikbaarheid van velden opnieuw een vraagstuk worden. We genieten van de mogelijkheden nu ze er zijn.
  • Natuurlijk gelden de voorschriften van RIVM en NOC-NSF ook nog steeds. De laatste kun je vinden op: https://nocnsf.nl/sportprotocol
  • Als er vragen zijn, kun je je richten tot de coördinatoren van bestuur en jeugdcommissie.
  • We hebben gepoogd zo zorgvuldig mogelijk met alle maatregelen om te gaan. Gelieve niet alle vragen en twijfels via de appgroepen rond te sturen, dit zorgt vaak alleen maar voor verwarring.

  Tenslotte: we zijn heel blij dat we weer trainingen kunnen aanbieden, al kunnen we het nog niet precies zo organiseren als we gewend zijn. We hopen op jullie begrip en medewerking te kunnen rekenen. En als er twijfels zijn over gevaren van meetrainen, dan staat het iedereen natuurlijk vrij om niet mee te doen; geef in dat geval je afwezigheid aub op tijd door.

  Met sportieve groet,
  Namens bestuur RCW en de trainers,
  Steven Schreuder

  **** English ****

  Hello everyone,
  It wasn’t easy, but we made it: We can restart the trainings!
  Of course, there are a couple of guidelines to adhere to: National government, local government and the Dutch rugby union.

  Locations

  • All grass-pitches at De Zoom are unavailable! Due to early maintenance, they are out till summer.
  • Luckily we can train every Sunday at a pitch at Sportcentrum De Bongerd, Bornsesteeg 2, Wageningen.
  • Tuesdays we will offer a Strength en Conditioning training, we will train at a playground at ‘De Sahara’: Englaan, Belmontelaan, Wageningen (see https://goo.gl/maps/1s4SGQvk2GFFBifH7)
  • Keep your distance (1.5m) while parking bike or car
  • Every training there will be a clearly recognisable coordinator. They will help to keep distance and follow guidelines. If you would like to help as a coordinator, please sign up with a board member.
  • Training material will be cleaned before and after training.
  • There are no changing rooms or toilets! Players go the bathroom at home and wash their hands before going to training. Bring your own water bottle.

  Trainings

  • Due to the lack of available fields, we have a corona-schedule for trainings:
   Tuesday 20.00h – 21.30h
   Strength & Conditioning
   Grasveld bij De Sahara
   Sunday 11.00h – 13.00h
   Rugby training
   Sportcentrum De Bongerd
  • Seniors get a customised training in which we follow the distance guideline of 1.5m. This will be no contact training.
  • Fill in your availability in TeamStuff! Especially now it’s good to know how many people to expect.

  Players

  • When in doubt about your health (runny nose, coughing, etc): stay at home!
  • Players should be recognisable as a member of Rugby Club Wageningen. If possible where your purple socks and / or club shirt.
  • Players should be able to identify themselves. Please bring a copy of your ID along.
  • Bring your own water bottle!
  • The rules of maintaining 1.5m distance always apply! Check the current guidelines at home. You can use the checklist: https://www.rugby.nl/coronavirus-en-rugby.

  General

  • The rules and schedules above are valid untill further notice. It can change whenever the guidelines change. In that case, Field availability will again be a challenge. Enjoy it while it lasts.
  • Of course, all the national guidelines are still applicable. The national sport organisation has theirs on: https://nocnsf.nl/sportprotocol
  • If there are any questions, please contact the coordinators of the board.
  • We tried to be as thorough as possible with all the guidelines. Please don’t post all your hesitations or questions in the apps. Usually, this only creates confusion.

  Finally: We’re very happy to be able to offer trainings, even though it isn’t the way we are used to. We hope we can count on your understanding and cooperation. If you have doubts about the dangers of joining the training, of course everyone is free not to join. In that case, please register as absent in TeamStuff.

  Best regards,
  On behalf of the board of RCW and the trainers,
  Steven Schreuder

 • Verjaardag/Birthday Rugby Club Wageningen

  Liefste thuisblijvers, DearStay-at-homers,

  Zoals velen van jullie misschien wel al in de nieuwsbrief hebben gelezen zijn we als club trots op ons 50-jarig (op 7 mei) bestaan en willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

  Het bestuur en jeugdcommissie zijn druk bezig met het voorbereiden van een pubquiz. Zorg dus dat je je aanmeld via het inschrijfformulier en je zult dan later van ons de details ontvangen hoe je toe kan treden tot de online pubquiz en de viering van ons 50 jarig bestaan! De tijden van training zullen aangehouden worden; dus 19:00 uur voor de jeugd, en 20:00 uur voor de senioren.
  Meld je hier aan:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyEcoDWe1T1wiqpmPO8ZZ74OpTvoDItt2HPRCnkcojQ8MWAA/viewform?usp=sf_link

  Je kunt meer details vinden of vragen voorbespreken via het facebook event:
  https://www.facebook.com/events/2916027881809314/
  En nodig je vrienden/familie/huisdier ook gerust uit! Misschien zijn zij wel erg competitief en doen graag mee aan een potje pubquizzen!


  As many of you may have read in the newsletter, we are proud of our 50th anniversary (on May 7th) and do not want to let this go unnoticed. The board and youth committee are busy preparing a pub quiz for you. So make sure to sign up via the registration form and you will later receive details on how your can join the online pub quiz and the celebration of our 50th anniversary! Times of training will be adhered to; so 19:00 for the youth and 20:00 for the seniors.
  Sign up here:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyEcoDWe1T1wiqpmPO8ZZ74OpTvoDItt2HPRCnkcojQ8MWAA/viewform?usp=sf_link

  You can find more details or pre-discuss questions via the facebook event: https://www.facebook.com/events/2916027881809314/
  And don’t hesitate to invite your friends / family / pets! Might be nice for them to compete in the online pubquiz too!

 • Corona-update

  Dear RCWs,

  The board has been following the development of the corona epidemic in recent days. Earlier today there was contact with the Gelderland Central Safety Region. They recommended to follow the guidelines of the RIVM and the sports associations.

  Later this afternoon, the Dutch Rugby Union decided to cancel all games until March 31. Furthermore, the union asks to cancel all other club meetings such as training, consultations, meetings, celebrations and working group meetings for the time being. The board has decided to follow the unions advice and postpone all training and meetings until further notice.

  We understand that this is a rigorous measure, but we consider the health of our members the most important. There are therefore no activities taking place on and around the rugby field and in De Stal for the time being.

  As soon as there are changes, we, the board, will inform you.

  • No winter BBQ this Saturday
  • No dinner at the club
  • The clubhouse will be completely closed

  With oval regards,

  The board