Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij ongewenst gedrag

Wij zijn Machteld Speets, Jan van Neerbos en Machteld Vos de Wael, de vertrouwenscontactpersonen ten behoeve van Wageningse (sport)verenigingen, culturele organisaties en stichtingen die hierin zelf niet kunnen voorzien. We zijn verbonden met het Vrijwilligers Centrum Wageningen en hebben een training voor deze functie gevolgd via NOC*NSF.

Bij ons kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag. Dit kan gaan om:

  • Ongewenst (seksueel) gedrag
  • Pesten en gepest worden, discriminatie
  • Het gevoel hebben dat je om een bepaalde reden er niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag: iemand doet iets wat jij onprettig vindt

Als vertrouwenscontactpersonen maken we een afspraak op neutraal terrein. We luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om het probleem aan te pakken. We begeleiden het proces waarin je zelf actie onderneemt.

Het gesprek is vertrouwelijk. Je mailt hiervoor naar vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl

Machteld Speets, Jan van Neerbos, Machteld Vos de Wael

Confidential contact person (VCP) in case of undesirable behaviour

We are Machteld Speets, Jan van Neerbos and Machteld Vos de Wael, the two confidential contact persons for Wageningen (sports) associations, cultural organizations and foundations that cannot provide this themselves. We are connected with the Volunteer Center Wageningen and have followed a training for this position via NOC*NSF.

You can contact us with questions about and reports of all forms of undesirable behaviour. This includes:

  • Unwanted (sexual) behavior
  • Bullying and being bullied, discrimination
  • Feeling that you don’t belong for some reason
  • Unacceptable behaviour: someone does something that you find unpleasant

As confidential contact persons, we make an appointment on neutral territory. We listen to your story and help you find ways to tackle the problem. We guide the process in which you take action yourself.

The conversation is confidential. You can get in touch by mailing vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl

Machteld Speets, Jan van Neerbos, Machteld Vos de Wael