De contributie voor de jeugd is per seizoen / half seizoen:
– Guppen (U6) € 110 / € 65
– Turven (U8) € 120 / € 70
– Benjamins (U10) € 140 / € 80
– Mini’s (U12) € 150 / € 90
– Cubs (U14) € 160 / € 95
– Junioren (U16) € 180 / € 110
– Colts (U18) € 200 / € 130

De contributie voor senioren bedraagt per seizoen / half seizoen:
– Spelend lid: € 265* / € 170
– Recreantenkaart (max. 6 wedstrijden): € 200 / € 125
– Social rugby: € 135 / € 80
– Niet spelend lid: € 135 / € 80
– Friday Night Touch: € 80 / € 50

Een seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Bij inschrijving vanaf 1 februari van een seizoen wordt de half seizoens contributie in rekening gebracht. Bij een uitschrijving die ontvangen is vóór 1 februari wordt het verschil tussen de heel en half seizoens contributie gerestitueerd.

*Nieuwe seniorenleden ontvangen €60 korting op de contributie voor het eerste seizoen. Deze korting is eenmalig en geldt alleen voor een volledige spelerskaart.

Membership fees 2022-2023

The membership fee for the youth is per season / half season:

– Guppen (U6) € 110 / € 65
– Turven (U8) € 120 / € 70
– Benjamins (U10) € 140 / € 80
– Mini’s (U12) € 150 / € 90
– Cubs (U14) € 160 / € 95
– Junioren (U16) € 180 / € 110
– Colts (U18) € 200 / € 130

The membership fee for seniors per season / half season is:

– Playing member: € 265* / € 170
– Recreational card (max. 6 matches): € 200 / € 125
– Social rugby: € 135 / € 80
– Non-playing member: € 135 / € 80
– Friday Night Touch: € 80 / € 50

A season runs from August 1 to July 31. When registering on or after February 1 of a season, the half season fee will be charged. When an unregistration is received before February 1, the difference between the full and half season fee will be refunded.

*New senior members receive a €60 discount on the subscription for the first season. This discount is one-time and only applies to a full player card.