De contributie voor de jeugd is per seizoen / half seizoen:
– Guppen (U6) € 100 / € 60
– Turven (U8) € 110 / € 65
– Benjamins (U10) € 130 / € 75
– Mini’s (U12) € 140 / € 80
– Cubs (U14) € 150 / € 85
– Junioren (U16) € 170 / € 100
– Colts (U18) € 190 / € 120
– Jeugd Ede € 75 / € 45

De contributie voor senioren bedraagt per seizoen / half seizoen:
– Spelend lid: €250* / € 160
– Recreantenkaart (max. 6 wedstrijden): € 190 / € 115
– Social rugby: € 130 / € 75
– Niet spelend lid: € 130 / € 75
– Friday Night Touch: € 80 / € 50

Een seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Bij inschrijving vanaf 1 februari van een seizoen wordt de half seizoens contributie in rekening gebracht. Bij een uitschrijving die ontvangen is vóór 1 februari wordt het verschil tussen de heel en half seizoens contributie gerestitueerd.

*Nieuwe seniorenleden ontvangen €60 korting op de contributie voor het eerste seizoen. Deze korting is eenmalig en geldt alleen voor een volledige spelerskaart.

Membership fees 2022-2023

The membership fee for the youth is per season / half season:

 • Guppies (U6) € 100 / € 60
 • Turven (U8) € 110 / 65
 • Benjamins (U10) € 130 / € 75
 • Minis (U12) € 140 / € 80
 • Cubs (U14) € 150 / € 85
 • Juniors (U16) € 170 / € 100
 • Colts (U18) € 190 / € 120
 • Youth Ede € 75 / € 45

The membership fee for seniors per season / half season is:

 • Playing member: € 250* / € 160
 • Recreational card (max. 6 matches): € 190 / 115
 • Social rugby: € 130 / € 75
 • Non-playing member: € 130 / 75
 • Friday Night Touch: € 80 / 50

A season runs from August 1 to July 31. When registering on or after February 1 of a season, the half season fee will be charged. When an unregistration is received before February 1, the difference between the full and half season fee will be refunded.

*New senior members receive a €60 discount on the subscription for the first season. This discount is one-time and only applies to a full player card.