Elke laatste zondag van augustus (dit jaar 27 augustus 2023, de 50e editie!) organiseert RC Wageningen een 15-a-side heren- en damesrugby toernooi. Voor heren uitsluitend voor teams uit de 2e, 3e en 4e klasse en voor dames uit alle klassen. Het perfecte moment om te kijken waar je als team staat, tegen tegenstanders van je eigen niveau. Uiteraard met EHBO en fysio, lunchtas, bar naast het veld en mooi weer zoals dat bij een rugbytoernooi in de zomer hoort. Meer info via wedstrijdsecretaris@rcwageningen.nl, aanmelden kan via dit online formulier.

Geschiedenis

Het Fialar-toernooi is in 1973 voor het eerst georganiseerd door Rugby Club Wageningen, omdat ze niet werd toegelaten tot het Bechet-toernooi van de Haagsche Rugby Club. Het Bechet-toernooi stond alleen open voor rugbyteams uit de landelijke Ereklasse, waardoor Rugby Club Wageningen niet mocht deelnemen. Hierop besloot Rugby Club Wageningen haar eigen toernooi te organiseren waaraan geen ereklasse clubs mochten deelnemen.

De naam Fialar is afkomstig uit de Edda. Daarin wordt beschreven hoe de dwerg Fialar met een list de reus Kwasir velt en van zijn bloed een vat bier brouwt. De symboliek tussen het verhaal en de kleine club Rugby Club Wageningen en de Haagsche reus moge duidelijk zijn. Op dit moment bestaat het Bechet-toernooi niet meer, maar wordt nog steeds elke augustus het Fialar-toernooi georganiseerd. Het is daarmee het oudste 15-a-side rugbytoernooi van Nederland.

Fialar Tournament

Every last Sunday of August, Rugby Club Wageningen organizes a 15-a-side men’s and women’s rugby tournament; for men, only for teams from the 2e, 3e and 4e class and for women from all classes. The perfect time to see where you stand as a team against opponents of your own level. Of course with first aid and physio, lunch bag, bar next to the field and nice weather as befits a rugby tournament in the summer. More info via wedstrijdsecretaris@rcwageningen.nl, sign up through this online form.

History

The Fialar tournament was first organized in 1973 by Rugby Club Wageningen, because it was not admitted to the Bechet tournament of the Haagsche Rugby Club. The Bechet tournament was only open to rugby teams from the national Ereklasse, which meant that Rugby Club Wageningen was not allowed to participate. Rugby Club Wageningen decided to organize its own tournament in which no honorary league clubs were allowed to participate.

The name Fialar comes from the Edda. It describes how the dwarf Fialar fells the giant Kwasir with a trick and brews a keg of beer from his blood. The symbolism between the story and the small club Rugby Club Wageningen and the Hague giant is clear. At the moment, the Bechet tournament no longer exists, but the Fialar tournament is still hosted every August. This makes it the oldest 15-a-side rugby tournament in the Netherlands.