Vanaf seizoen 2022-2023 neemt Rugby Club Wageningen deel met een team aan de nieuwe social competitie om degenen die graag af en toe toch nog een wedstrijdje willen spelen wel iets te kunnen bieden. De sociale competitie is een competitie die eigenlijk niet zo genoemd mag worden. Op de website van Rugby NL staat een leuk stukje met een filmpje waarin het concept uitgelegd wordt. In het kort gaat het om vriendschappelijke wedstrijden op de zaterdagen, waarbij voorafgaand aan het potje met de tegenstander gekeken wordt met welke aangepaste regels er gespeeld zal gaan worden – bijvoorbeeld 2×30 minuten met uncontested scrums. Er kan ook met minder spelers gespeeld worden, zodat het makkelijker is om een team op de been te krijgen.

Het komend seizoen zit het social team in een poule met Zwolle, Almere, AAC, en een cluster van Delftse teams. Er worden geen scores of ranglijsten bijgehouden, maar de derde helft bij deze mini-trips is wel verplicht. Meer info volgt zodra de eerste speeldata bekend zijn.

From the 2022-2023 season, Rugby Club Wageningen will participate with a team in the new social competition in order to be able to offer something to those who would like to play a game every now and then. The social competition is a competition that should not be called one. There is a nice piece on the Rugby NL website with a video explaining the concept. In short, it concerns friendly matches on Saturdays, where before the match with the opponent it is checked with which adjusted rules will be played – for example 2×30 minutes with uncontested scrums. You can also play with fewer players, so that it is easier to get a team on its feet.

This season, the social team will be in a group with Zwolle, Almere, AAC, and a cluster of teams from Delft. No scores or rankings are kept, but the third half on these mini-trips is mandatory.