End of season

25 juni was het zover, we mochten het seizoen 2021-2022 afsluiten. Extra heugelijk dit keer, vanwege maar liefst tweemaal een kampioenschap. Zowel de Colts als de Dames zijn kampioen geworden. Voor deze bijzondere gelegenheid was de wethouder Anne Janssen van sport aanwezig voor de huldiging. Zij gaf aan dat in het afgelopen jaar pas drie keer een kampioenschap is behaald door een Wagenings team, waaronder nu dus twee keer door RCW. De teams hebben onderling ook nog wat prijzen uitgereikt aan hun eigen uitblinkers. Club-breed is er nog stilgestaan bij alle vrijwilligers die de teams hebben getraind, gemanaged en/of ondersteund het afgelopen seizoen. Uniek was dat dit jaar voor het eerst aan iedereen die 7 ¾ jaar lid is, een das is uitgereikt, om hun met trots te erkennen als onze “Wageningse oogst”. Zij die extra verdienstelijk zijn geweest tijdens hun jaren bij RCW, zijn in het zonnetje gezet door het ontvangen een eigen paar RCW klompen. Naast de feestelijkheden, was er ook tijd voor zowel de jeugd als de senioren om hun geluk te beproeven met zwerkbal. Gevlogen hebben we niet, wel is er veel lol beleefd aan de sport die het beste te omschrijven is als een mengeling tussen korfbal, trefbal & rugby. Dit dan wel met een PVC buis tussen de benen, zijnde een “bezem”. De dag is door zowel de jeugd als de senioren afgesloten met een gezellig BBQ.  

On the 25th of June we came together to celebrate the end of the 2021-2022 season. An extra joyful occasion this time, because of no less than two championships. Both the Colts and the Ladies XV have become champions. For this special occasion, the alderman of sports Anne Janssen was present for the ceremony. She indicated that only three championships had been won by a Wageningen team in the past year, including now twice by RCW. The teams also awarded some prizes to their own outstanding players. Club-wide, all volunteers who trained, managed and/or supported the teams last season were also thanked. Another unique occasion, was the awarding of a tie to everyone who has been a member for 7 ¾ years to proudly recognize them as our “Wageningse oogst (harvest)”. Those who have been of extra merit for the club during their years at RCW have even been honored by receiving their own pair of RCW clogs. In addition to the festivities, there was also time for both the youth and the seniors to try their luck with quidditch. We didn’t fly, but had a lot of fun with the sport, which can best be described as a mixture between korfball, dodgeball and rugby. Only with the addition of a PVC tube between your legs, instead of an actual broom. At the end of the day a BBQ was enjoyed by both the youth and the seniors.