Oudleden-reünie

Zondag 14 augustus kwamen de leden van Rugby Club Wageningen uit de eerste jaren (begin jaren ’70) bij elkaar in De Stal voor een reünie, een initiatief van Pieter van Ginneken en Dolf Coppes. Bijzonder was de komst van Roberto Figueroa vanuit Argentinië met zijn beide zoons. Het was een weerzien vol verhalen, foto’s en uiteraard werd er ook gezongen. Fijn dat iedereen er was en hopelijk kunnen we elkaar over niet al te lange tijd elkaar weer zien – wellicht in een nieuw RCW oudeballen-shirt?

On Sunday August 14, the members of Rugby Club Wageningen from the early 1970s came together in De Stal for a reunion, an initiative of Pieter van Ginneken and Dolf Coppes. Special was the arrival of Roberto Figueroa from Argentina with his two sons. It was a reunion full of stories, photos and of course there was also singing. Glad everyone was there and hopefully we’ll see each other again in the not too distant future – maybe in a new RCW old balls shirt?