Social team

Het komende seizoen 2022-2023 zal RCW met een team deelnemen aan de nieuwe social competitie. Omdat er maar net genoeg spelers waren voor een eerste Heren team konden we voor dit jaar geen tweede team inschrijven voor de reguliere competitie. Om degenen die graag af en toe toch nog een wedstrijdje willen spelen wel iets te kunnen bieden, sluiten we ons aan bij de social competitie – een competitie die eigenlijk geen competitie genoemd mag worden. Op de website van Rugby NL staat een leuk stukje met een filmpje waarin het concept uitgelegd wordt. In het kort gaat het om vriendschappelijke wedstrijden op de zaterdagen, waarbij voorafgaand aan het potje met de tegenstander gekeken wordt met welke aangepaste regels er gespeeld zal gaan worden – bijvoorbeeld 2×30 minuten met uncontested scrums. Er kan ook met minder spelers gespeeld worden, zodat het makkelijker is om een team op de been te krijgen. 

Het komend seizoen zit het social team in de poule met Zwolle, Almere, AAC, en een cluster van Delftse teams. Er worden geen scores of ranglijsten bijgehouden, maar de derde helft bij deze mini-trips zijn wel verplicht. 

Meer info volgt zodra de eerste speeldata bekend zijn.  

The coming season 2022-2023 RCW will participate with a team in the new social competition. Because there were only just enough players for a first Men’s team, we could not register a second team for the regular competition this year. In order to be able to offer something to those who would like to play a game every now and then, we join the social competition – a competition that should not really be called a competition. The Rugby NL website contains a nice piece with a video explaining the concept. In short, it concerns friendly matches on Saturdays, where before the match with the opponent it is checked with which adjusted rules will be played – for example 2×30 minutes with uncontested scrums. You can also play with fewer players, so that it is easier to get a team on its feet.

The coming season the social team will be in the group with Zwolle, Almere, AAC, and a cluster of teams from Delft. No scores or rankings are kept, but the third half on these mini-trips is mandatory.

More info will follow once the schedule has been released. 

Zie ook RugbyInside.