Voedselbankactie 8-24 april

Onze club doet 8-24 april mee aan de voedselbankactie van de sportverenigingen, en we kunnen jouw hulp daarbij goed gebruiken! Dat kan makkelijk, door de komende drie weken houdbare producten te doneren in de dozen in onze kantine (zie de bijgevoegde lijst en foto). Zorg aub dat de kratten goed dichtblijven, om te voorkomen dat muizen er met het voedsel van door gaan. Wij zetten het dan door aan de voedselbank, met een uitnodiging erbij voor mensen die gebruikmaken van de voedselbank om gratis proeftrainingen te komen volgen. Deze mensen hebben vaak geen lidmaatschap bij een sportclub, mogelijk door zorgen over geld en een gebrek aan routine in sporten. De trainingen regelen we zelf, maar het Jeugdfonds Sport & Cultuur steunt ons om kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld blijvend te laten rugby’en als ze dat willen. Het fonds kan helpen door de contributie, en in sommige gevallen sportkleding, te betalen.

De voedselbankactie in april is een initiatief waar sportclubs door heel Nederland aan deelnemen. April blijkt voor voedselbanken in Nederland een uitdagende maand, omdat de voorraad aan boodschappen die opgebouwd is rond de feestdagen in december, nu vaak is uitgeput. Daarom slaat een aantal sportbonden, waaronder Rugby NL, de handen ineen om producten in te zamelen. RCW doet mee aan de actie omdat het een mooie kans is om de sociale kant van onze club te laten zien en hulp te bieden aan mensen in onze regio die het nodig hebben. We hopen te helpen een verschil te maken en onze band met de lokale voedselbank en andere partners, zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur, te versterken. Dus: neem allemaal wat mee de komende weken en vul die dozen!

Update: intussen zijn de eerste 6 kratten weggebracht – laten we er voor gaan om dat te verdubbelen!

Our club takes part in the sports union’s food bank campaign from April 8 to 24, and we could really use your help! This can easily be done by donating non-perishable products in the boxes in our canteen for the next three weeks (see the attached list and photo). Please ensure that the crates remain closed to prevent mice from making off with the food. We will then pass it on to the food bank, with an invitation for people who use the food bank to come and follow free trial training. These people often do not have membership in a sports club, possibly due to concerns about money and a lack of routine in sports. We arrange the training ourselves, but the Youth Fund Sports & Culture supports us in allowing children and young people from families with little money to continue playing rugby if they want to. The fund can help by paying the membership fee, and in some cases sports clothing.

The food bank campaign in April is an initiative in which sports clubs throughout the Netherlands participate. April proves to be a challenging month for food banks in the Netherlands, because the stock of groceries built up around the holidays in December is often exhausted by now. That is why a number of sports associations, including Rugby NL, are joining forces to collect products. RCW takes part in the campaign because it is a great opportunity to show the social side of our club and provide help to people in our region who need it. We hope to help make a difference and strengthen our bond with the local food bank and other partners, such as the Youth Fund Sports & Culture. So: everyone bring something along in the coming weeks and let’s fill those boxes!

Update: in the meantime, the first 6 crates have been delivered – let’s try to double that!