Geslaagde end-of-season

Op zaterdag 22 juni sloten we het seizoen af. Gelukkig kwam precies die dag de zomer voorzichtig om de hoek kijken – het weer was prima, en met de paar druppels regen later op de avond viel prima te leven. Om 15.00 was er een zeskamp voor de jeugd, waarna de voorzitter een aantal leden in het zonnetje zette die al 7 3/4 jaar lid zijn van de club en daarvoor een “Wageningse Oogst”-stropdas kregen. Ook werden klompen uitgereikt aan vrijwilligers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt: Heleen Gieslink en Zias Lukasse als vertrekkende bestuursleden, en Rita Wels en Adriaan Beenen als jarenlange trainers en coaches bij de jeugd. Daarna sloten de teams individueel het seizoen af en konden jeugd en ouders in de rij gaan staan voor een uitgebreide BBQ.

Voor de senioren stond er vervolgens nog een andere activiteit klaar op het veld en werd er met veel plezier Gaelic Footbal gespeeld, een sport die een beetje op een combinatie van rugby, voetbal en basketball lijkt. Daarna ook voor hen een heerlijke BBQ bij het clubhuis – met dank aan de evenementencommissie, de BBQ was echt super geregeld! De Friday Night Touchers zorgden ervoor dat iedereen goed gehydrateerd werd na de eerdere inspanning op het veld. Vervolgens was het tijd voor de afsluitingsceremonies voor de teams, met bedankjes voor de vele vrijwilligers en awards voor de spelers van het seizoen. Een goed getimed buitje zorgde er voor dat iedereen lekker in het clubhuis bleef voor een gezellige avond. Daar werd nog lang nagepraat over het mooie seizoen. Nu genieten van de vakanties, en over een paar maanden trappen we het nieuwe seizoen af met het spectaculaire openingsweekend van het lustrumseizoen op 31 augustus & 1 september!

We closed the season on Saturday, June 22. Fortunately, that very day, summer slowly came around the corner – the weather was fine, and with the few drops of rain later in the evening we were fine. At 15.00 there was a six-game event for the youth, after which the chairman put a number of members in the spotlight who have been members of the club for 7 3/4 years and received a “Wageningen Harvest” tie for that. Clogs were also presented to volunteers who had made a particularly important contribution to the club: Heleen Gieslink and Zias Lukasse as outgoing board members, and Rita Wels and Adriaan Beenen as trainers and coaches for the youth for many years. The teams then ended the season individually and youth and parents could line up for an extensive BBQ.

For the seniors there was another activity ready on the field and they enjoyed playing Gaelic Football, a sport that looks a bit like a combination of rugby, football and basketball. Afterwards a delicious BBQ was available for them at the clubhouse – thanks to the events committee, the BBQ was really well organized! The Friday Night Touchers made sure everyone was well hydrated after the previous effort on the field. Then it was time for the closing ceremonies for the teams, with thank yous for the many volunteers and awards for the players of the season. A well-timed shower ensured that everyone stayed in the clubhouse for a fun evening. There they talked for a long time about the beautiful season. Now enjoy the holidays, and in a few months we will kick off the new season with the spectacular opening weekend of the lustrum season on August 31 & September 1!