Wageningen over 20 jaar

De gemeente Wageningen heeft eind januari een conceptvisie gepubliceerd op de bebouwde kom in 2045. In het plan wordt de optie genoemd om een nieuw sportpark te bouwen in de buurt van Noord-West of Kortenoord, en de Zoom dan te herbestemmen voor woningbouw. De clubs die de Zoom gebruiken zullen de komende tijd een gezamenlijke reactie op deze plannen geven.

Continue Reading →

Een eigen veld in Ede

Rugby Club Wageningen is blij om aan te kondigen dat er vanaf medio december een volwaardig (door NRB goedgekeurd) rugbyveld aangelegd wordt op sportpark Hoekelumse Eng in Ede! Hiermee breiden we het rugby-aanbod in de regio sterk uit.

Continue Reading →