Wageningen over 20 jaar

De gemeente Wageningen heeft eind januari een conceptvisie gepubliceerd op de bebouwde kom in 2045. Het is een uitgebreid plan, waar inwoners het komende half jaar op kunnen reageren. In het plan wordt de optie genoemd om een nieuw sportpark te bouwen in de buurt van Noord-West of Kortenoord, en de Zoom dan te herbestemmen voor woningbouw. De clubs die de Zoom gebruiken zullen de komende tijd een gezamenlijke reactie op deze plannen geven.

At the end of January, the municipality of Wageningen published a draft vision for the built-up area in 2045. It is an extensive plan that residents can respond to in the next six months. The plan mentions the option of building a new sports park near Noord-West or Kortenoord, and then repurposing the Zoom for housing. The clubs that use Zoom will provide a joint response to these plans in the near future.