Steven Schreuder trainer van het jaar 2023!

Op woensdagavond 31 januari vonden de jaarlijkse Wageningse Sportverkiezingen plaats, in de bomvolle kantine van KV Wageningen, georganiseerd door de Sportraad. Onze club had twee nominaties ingestuurd: het damesteam, omdat ze er in geslaagd zijn in twee jaar van de derde klasse naar de eerste door te stomen; en Steven Schreuder, voor zijn jarenlange inzet voor de club, met name het opzetten, uitbouwen en nu verder professionaliseren van trainingen voor de jeugd.

De dames wisten, net als vorig jaar, de winst helaas net niet te verzilveren en legden het af tegen het eerste gemengde team van de damvereniging, WSDV. Steven Schreuder werd wel het podium opgeroepen en gehuldigd als trainer van het jaar.

Steven is ruim 10 jaar geleden begonnen met jeugdrugby bij RCW, met een handjevol kinderen van verschillende leeftijden (zie de foto). Door de jaren heen is de jeugdafdeling gegroeid naar ruim 120 actieve leden, met eigen teams bij de Turven, Benjamins, Mini’s en Cubs. De eerste “eigen kweek” speelt intussen bij de senioren.

Onder zijn leiding als hoofd van de Technische Commissie groeide het trainerskader binnen de club. Maar ook naar buiten toe is hij het gezicht van de club voor clinics op scholen en bij buitenspeel- en Koningsdagen. Hij was ook een drijvende kracht achter buitenlandse trips voor de jeugd, dit jaar naar Wenen.

De meest recente activiteit die hij heeft opgezet is RCW PRO: extra rugbytrainingen voor gemotiveerde jeugdspelers, die onder leiding van zeer ervaren rugby trainers nieuwe uitdagingen en techniek trainingen kunnen volgen. Hiermee wordt RCW voor deze spelers nog interessanter en worden ook onze eigen trainers en coaches naar een hoger niveau getild.

Na afloop van de uitreikingen werd Steven door de dames nog even sportief op het schild geheven. Een fantastische en welverdiende erkenning voor Steven’s werk, en een opsteker voor RCW!

On Wednesday evening, January 31, the annual Wageningen Sports Elections took place in the packed canteen of KV Wageningen, organized by the Sports Council. Our club had submitted two nominations: the women’s team, because they managed to progress from the third division to the first in two years; and Steven Schreuder, for his many years of dedication to the club, in particular setting up, expanding and now further professionalizing training for youth.

Unfortunately, just like last year, the ladies were just not able to cash in on the win and lost out to the first mixed team of the drafts club, WSDV. However, Steven Schreuder was called onto the stage and honored as trainer of the year.

Steven started youth rugby at RCW more than 10 years ago, with a handful of children of different ages (see the picture). Over the years, the youth department has grown to more than 120 active members, with its own teams at the Turven, Benjamins, Minis and Cubs. The first “own cultivation” is now taking place among the seniors.

Under his leadership as head of the Technical Committee, the club coaching staff grew. But he is also the face of the club to the outside world for clinics at schools and at outdoor play and King’s Days. He was also a driving force behind foreign trips for youth, this year to Vienna.

The most recent activity he has set up is RCW PRO: extra rugby training for motivated youth players, who can follow new challenges and technique training under the guidance of highly experienced rugby trainers. This makes RCW even more interesting for these players and also takes our own trainers and coaches to a higher level.

After the award ceremony, Steven was sportively raised onto the shield by the ladies. A fantastic and well-deserved recognition for Steven’s work, and a boost for RCW!