De Colts (U18) zijn 15, 16 of 17 jaar als het seizoen start. Binnen deze leeftijdscategorie wordt rugby in al zijn facetten gespeeld. Alle tactieken, alle posities binnen het veld, de spelregels en hoe je als een team moet samenwerken; het komt allemaal aan de orde. De meeste spelers draaien al wat jaren mee en kennen het klappen van de zweep, maar ieder jaar starten er ook nieuwe mensen (en de ervaring leert dat ze het – met hulp van de meer ervaren spelers – snel oppakken).

De focus bij de trainingen en wedstrijden ligt nu op snelheid en kracht binnen het spel. Het als team samenwerken en snel kunnen nemen van beslissingen wordt nu extra belangrijk. Of deze nou goed of fout zijn, het team moet er steeds voor zorgen dat de speler hier van leren en zich verbeteren.

De Colts zijn de oudste jeugdleden. De colts trainen 1 keer in de week zelf, op dinsdag van half zeven tot acht. Ook trainen ze een keer met de heren mee. Dat is op donderdag van acht tot half tien. En we proberen met je team van Colts uit de regio samen te trainen.

Met de Colts van Gelre Rugby speel je op zondag ook je wedstrijden tegen andere regioteams of clubs. Af en toe kun je met oefenpartijtjes meespelen om alvast aan het volwassenen-rugby te wennen. Wat betreft de rugbykennis zul je gelijkwaardig zijn, het verschil in kracht is te groot voor de meesten. Je specialiseert je in een positie in het veld en je zult vooral het samenspelen gaan ontwikkelen.