We willen graag meer weten over de reden(en) van je vertrek en stellen het op prijs als je wat korte vragen wilt beantwoorden. De antwoorden blijven anoniem en worden gedeeld met de introductie- en wervingscommissie.

We would like to know more about the reason(s) for your departure and would appreciate if you would answer some short questions. The answers remain anonymous and are shared with the introduction and recruitment committee.

In welk team speelde je voor je vertrek? In what team did you play last?
Wat is de reden om het lidmaatschap van RCW te stoppen? What is your reason for stopping your RCW membership?
Heb je aanbevelingen voor de club? Do you have any suggestions for the club?
Kunnen we je telefonisch benaderen voor een nadere toelichting, als dat nodig is? Zoja, laat dan hier aub een telefoonnummer achter. Can we give you a call for clarification if needed? If so, please leave a telephone number here.

Alvast bedankt voor het delen! Als je wilt, vul dan aub ook het formulier in om opgenomen te worden in de oudleden-lijst, dan houden we je op de hoogte van activiteiten van de club.

Thanks for sharing! If you would like, please also complete the form to be included in the alumni list, so we can keep you informed of club activities.