It giet oan!

Zondag 22/1 speelden de heren tegen Drachten. Met een volle lijst spelers gingen we met goede moed de wedstrijd in. Dit werd al snel bevestigd met een try van Dolf in het begin van de eerste helft. Drachten speelde een erg fysiek spel, vooral in de voorwaartsen. Wageningen hield stand, zelfs toen Drachten maar enkele meters van de try-line verwijderd was! Uiteindelijk scoorden we 7 tries en 2 conversies en hebben we de score van de tegenstander op 0 gehouden. Na de wedstrijd werd de derde helft goed gevierd met een lekkere maaltijd een goede hoeveelheid bier.

Sunday 22/1 the men played Drachten. With a full list of players we went into the game with high hopes. These were quickly confirmed with a try from Dolf early in the first half. Drachten played a very physical game, especially the forwards. Wageningen held on, even when Drachten was only a few meters from the try-line! In the end we scored 7 tries and 2 conversions and kept the opponent’s score at 0. After the game, the third half was well celebrated with a nice meal and a good amount of beer.