Colts thuis

Zaterdag 24 februari speelden de Gelre Colts CO1 tegen RC Etten-Leur CO1, thuis in Wageningen. Na ruim 2 maanden mochten Sam en de jongens eindelijk weer de wei in, alhoewel…. op vrijdagavond kregen we een verontrustend appje van de coach van Etten-Leur dat ze maar 9 spelers hadden. Gelukkig had bijna iedereen van ons team zich aangemeld en konden we van de 18 spelers er best een paar uitlenen, dus spraken we af om lekker te gaan ballen zaterdag. Zo gezegd zo gedaan.

Ids en de coach van Etten-Leur kwamen overeen dat we 13 tegen 12 zouden spelen. Het olijke duo Thijs & Thijs en Kik draaiden hun shirtjes om en gingen vol overgave aan de slag bij de tegenstanders. Het werd al snel duidelijk dat de Gelre Colts zonder flankers en nummer 8 toch een maatje te groot waren voor Etten-Leur en het regende dan ook tries . Misschien waren onze tegenstanders ook wel geschrokken van onze grote vriendelijke reus Ruben, die zijn eerste wedstrijd van het jaar speelde en meteen de bal maar eens 3x over de tryline drukte. De lijn werkte ook super samen wat resulteerde in 3 tries van Ramses, 2 van Matz en nog eens 3 van Dries. Hoan en Jessie wisten ook nog 2 keer over de tryline te komen. Door de wind waren de conversies wat lastiger, wat uiteindelijk resulteerde in een score van 75-14. 

Onze uitleenspelers hebben ook nog een paar tries tegen gehouden en geholpen om Etten-Leur ook 2 tries te laten drukken. In de tweede helft wilde Garris ook nog wel even bij de tegenstanders spelen; we hebben hem nog nooit zoveel meter zien maken, waarbij hij Jessie ook nog wegzette. Kik stond als een huis in de rucks van de tegenstanders, Sam brak een aantal enkels bij de tegenstanders bij haar tackles en Yairo ging met zijn boemfa’s d’r gewoon doorheen en Tomas rende harder dan ooit tevoren. Volgende week op tegen de Octobulls!

On Saturday February 24, the Gelre Colts CO1 played RC Etten-Leur CO1, at home in Wageningen. After more than 2 months, Sam and the boys were finally allowed back into the meadow, although…. On Friday evening we received a disturbing text from the coach of Etten-Leur that they only had 9 players. Fortunately, almost everyone on our team had registered and we were able to loan out a few of the 18 players, so we agreed to play ball on Saturday.

Ids and the Etten-Leur coach agreed that we would play 13 against 12. The roguish duo Thijs & Thijs and Kik reversed their shirts and went to work with the opponents with full dedication. It soon became clear that the Gelre Colts without flankers and number 8 were a size too big for Etten-Leur and it rained tries. Perhaps our opponents were also shocked by our big friendly giant Ruben, who played his first match of the year and immediately pushed the ball over the tryline 3 times. The line also worked great together, resulting in 3 tries from Ramses, 2 from Matz and another 3 from Dries. Hoan and Jessie also managed to cross the tryline twice. The wind made conversions a bit more difficult, ultimately resulting in a score of 75-14.

Our loan players also saved a few tries and helped Etten-Leur score 2 tries. In the second half Garris also wanted to play with the opponents; We have never seen him make so many yards, and also put Jessie away. Kik stood like a rock in the opponents’ rucks, Sam broke a number of opponents’ ankles with her tackles and Yairo simply went through them with his boomfas and Tomas ran faster than ever before. Next week against the Octobulls!