Regio Touch Toernooi

Nadat het ruim een jaar stilgelegen heeft werd er op vrijdag 10 mei eindelijk weer eens een Regio Touch Toernooitje gespeeld. Spelers van de Pink Panthers, Wild Rovers, en de Wasps waren naar Wageningen afgereisd om lekker een balletje te gooien en hun touchrugby skills te kunnen tonen. Omdat geen van de afgereisde teams compleet waren werden er combi-teams gemaakt. In het 6-tegen-6 format waren de drie teams zeer gelijkwaardig aan elkaar. De scores deden er niet toe en dus werd er ook geen winnaar aangewezen. 

Aangezien iedereen nog barstte van de energie werd er nog een potje 10-tegen-10 gespeeld, ofwel Wageningen tegen de rest. Hierbij was Wageningen in het begin lekker dominant en maakte goed gebruik van het grotere veld om gaten in de verdediging van de tegenstander te creëren. Alleen bij de best-of-3 aan het eind van het potje haalde de tegenstander nog wat trucjes uit de doos en wist het potje af te sluiten met de laatste tries. Omdat het lekker weer was, de zon nog net niet onder was, en je minder snel gestoken wordt door de muggen als je in beweging blijft werd er ter afsluiting ook nog een potje gespeeld tussen de dames en de ‘langzamere’ heren. 

Na afloop werd er al meteen overlegd over het volgende Regio Touch Toernooitje. De Wild Rovers – die zelf pas enkele weken geleden begonnen waren met touch – gaven aan het stokje wel over te willen nemen. En daarmee waren de twee doelen van de avond, om lekker samen te ballen en het Regio Touch Toernooi weer nieuw leven in te blazen, behaald. 

Wil je als ouder van een jeugdlid of als algemeen rugbyliefhebber ook een keertje op een laagdrempelige manier kennis maken met rugby, kom dan een keer meetrainen op de vrijdagavond. Na een bakje koffie gaan we om 20.00 naar het veld. Mocht je vragen hebben, stuur ze gerust naar touchrugby@rcwageningen.nl.

After more than a year of silence, a Regional Touch Tournament was finally played again on Friday, May 10. Players from the Pink Panthers, Wild Rovers, and the Wasps traveled to Wageningen to throw a ball and show their touch rugby skills. Because none of the teams that traveled were complete, combination teams were created. In the 6-v-6 format, the three teams were very evenly matched. The scores didn’t matter and so no winner was declared.

Since everyone was still bursting with energy, a game of 10-v-10 was played, i.e. Wageningen against the rest. Wageningen was dominant in the beginning and made good use of the larger field to create holes in the opponent’s defense. Only in the best-of-3 at the end of the game did the opponent pull some tricks and managed to end the game with the last tries. Because the weather was nice, the sun had not yet set, and you are less likely to be bitten by mosquitoes if you keep moving, at the end a game was played between the ladies and the ‘slower’ gentlemen.

Afterwards there were immediate discussions about the next Regional Touch Tournament. The Wild Rovers – who had only started using touch a few weeks ago – indicated that they would like to take over. And with that, the two goals of the evening, to play ball together and breathe new life into the Regional Touch Tournament, were achieved.

If you, as a parent of a youth member or as a general rugby fan, would like to get acquainted with rugby in an accessible way, come and train on Friday evening. After a cup of coffee we go to the field at 20.00. If you have any questions, please send them to touchrugby@rcwageningen.nl.