Happy new year!

Zondag 8 januari vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. Rond 14.00 begon een clinic verzorgd door onze eigen trainers, begeleid door Joost Kuppens. De opkomst was gelukkig hoger dan veel zich kunnen heugen. De jeugd was na een uurtje wel klaar en kwam met zoveel dat alle ingekochte oliebollen en de kinderbubbels er al snel doorheen waren. De senioren hielden het wat langer uit op het veld, maar waren rond 16.30 dan ook allemaal in de De Stal om het glas te heffen. Op een gezond & sportief 2023!

The traditional New Year’s reception took place on Sunday January 8. Around 14.00 a clinic started, provided by our own trainers and supervised by Joost Kuppens. Fortunately, the turnout was higher than many can remember. The youth was ready after an hour and came with so much that we were soon out of oliebollen and children’s champagne. The seniors lasted a bit longer on the field, but around 16.30 all returned to De Stal to raise a glass. Here’s to a healthy & sportive 2023!