Colts in Den Haag

Zaterdag 16 december was de wedstrijd tussen de Colts van Haagsche RC 3 – Cluster Gelre 1. Wat een spannende wedstrijd was dit! Op papier moesten we deze wedstrijd kunnen winnen, maar in de wei (gelukkig blubber en geen kunstgras waar iedereen bang voor was) bleken onze jongens en Sam er nog een aardige dobber aan te hebben. Harry en Silke dachten het spel nog even te jinxen, waardoor het nog spannender werd.

Gelukkig wist Bram al eerste de bal over de tryline te drukken en de eerste punten te scoren. Maar ook Den Haag wist de tryline te vinden; het was weer gelijk en hun conversie ging wél door de palen. Beide ploegen waren daarna meerdere malen heel dicht bij de tryline, maar er was steeds weer een turnover waardoor het spel de andere kant op ging. De Gelre Colts hebben alle hoeken en gaten van het rugbyveld gezien, waarbij Ids en supporters zich afvroegen waarom het Haagse veld zo breed was aangezien er bijna niemand uitliep of uitgetackeld werd.

Op een gegeven moment werd het echt spannend toen de score ongeveer gelijk opging. Maar toen was Yairo als full back klaar met de doorgebroken spelers en zorgde er tot twee keer voor dat HRC de tryline niet meer bereikte (en ze ook ineens geen wisselspelers meer hadden). Dit leverde hem de Man (of “Butcher”) of the Match op. En onze kortst rugbyende speler Sem wist met een snoekduik een te vloeren. Tijdens het volgende potje “white line fever” vloog Ramses langs de ruck over de tryline en ook Jessie ging met 3 man aan zijn broek nog een keer over de tryline . Na 70 minuten en een conversie van de laatste try door Ramses resulteerde dit in een mooie 12-22 overwinning!

Saturday, December 16, was the match between the Colts of Haagsche RC 3 – Cluster Gelre 1. What an exciting match this was! On paper we should have been able to win this match, but in the meadow (fortunately there was mud and no artificial grass that everyone was afraid of) our boys and Sam turned out to have a harder time than imagined. Harry and Silke thought they would jinx the game for a while, which made it even more exciting.

Fortunately, Bram was the first to push the ball over the tryline and score the first points. But The Hague also managed to find the tryline; it was tied again and their conversion did go through the posts. Both teams were then very close to the tryline several times, but there was a turnover each time that turned the game the other way. The Gelre Colts have seen every nook and cranny of the rugby field, with Ids and supporters wondering why the Hague field was so wide, since hardly anyone walked out or was tackled.

At one point it really got exciting when the score was about even. But then Yairo, as full back, was done with the players who had broken through and twice prevented HRC from reaching the tryline (and suddenly they no longer had any substitutes). This earned him the Man (or “Butcher”) of the Match. And our shortest rugby player Sem managed to knock one out with a great dive. During the next game of “white line fever” Ramses flew past the ruck over the tryline and Jessie also crossed the tryline again with 3 men clinging to his pants. After 70 minutes and a conversion of the last try by Ramses, this resulted in a nice 12-22 victory!