RCW 2 men unbeaten winter champions

In het tweede herenteam zitten veel oud studenten die plantenteelt hebben gestudeerd. Daar leer je dat je planten op meerdere manieren kunt vermeerderen. Soms is het wel even slikken als je een tak moet afsnijden of een plant moet scheuren om zo de plant te vermeerderen. Of als je via zaad de plant moet vermeerderen. Dit komt ook terug in het lied van het tweede herenteam. Niet alleen boren ze graag tegenstanders in de grond, ze zien ook graag zaden in plaats van woorden. Niet praten maar doen.  

Dit seizoen gaat dat bijzonder goed. In een combinatieteam met de Pink Panthers uit Driebergen en Rugbyclub Nieuwegein staan ze ongeslagen bovenaan in de vierde klasse Noordoost. Er werd gewonnen ver weg in Gorredijk en Delfzijl, in Amersfoort en in Almelo. Een zeer grote regio, waardoor het extra fijn terugrijden is als je hebt gewonnen. Met een puntensaldo van bijna +300 in slechts 9 wedstrijden (ter vergelijking; Heren 1 heeft de eerste seizoenshelft een doelsaldo van +13)!   

De heren van RCW 2 kijken dan ook met veel plezier uit naar de tweede seizoenshelft. En voor de plant-science studenten onder ons: het plantseizoen eindigt in maart en rond die tijd hoopt het tweede dan ook een feest te kunnen vieren. Met of zonder kampioensschaal.   

The second men’s team includes many former students who studied plant breeding. There you will learn that you can propagate plants in several ways. Sometimes it is a bit of a struggle when you have to cut off a branch or tear a plant in order to propagate the plant. Or if you need to propagate the plant via seed. This is also reflected in the song of the second men’s team. Not only do they like to drill opponents into the ground, they also like to see seeds instead of words. Don’t talk, just do.

This is going particularly well this season. In a combination team with the Pink Panthers from Driebergen and Rugby Club Nieuwegein, they are undefeated at the top of the fourth division Northeast. They won far away in Gorredijk and Delfzijl, in Amersfoort and in Almelo. A very large region, which makes it extra nice to drive back if you have won. With a points difference of almost +300 in just 9 matches (for comparison; Men 1 has a goal difference of +13 in the first half of the season)!

The men of RCW 2 are looking forward to the second half of the season with great pleasure. And for the plant science students among us: the planting season ends in March and we hope to have a party around that time. With or without championship scale.