Clinic Touch NL

Daar stonden we dan op vrijdag 1 maart, met een groep van 20 personen om mee te doen aan de clinic van Touch NL en te leren hoe het spelletje nu echt gespeeld wordt. De vrijwilligers van Touch NL waren ook in ruime aantallen naar het oosten afgereisd om het Touch-evangelie buiten de Randstad te verspreiden. Onder hen Mae-Ling, die haar roots bij de jeugd van RCW heeft en bij binnenkomst in het clubhuis opmerkte dat er niet veel veranderd was en dat het nog hetzelfde rook. 

Na de warming up ging we aan de slag met een aantal oefeningen om de voor ons nieuwe spelvorm wat beter onder de knie te krijgen. Zo leerden we dat Touch met een kleinere bal (maat 4 ipv 5) gespeeld wordt, hoe de bal snel op de grond te dumpen, een snelle drive naar voren te maken met een drietal, en een aantal aanvallende en verdedigende moves. Vooral bij de laatste oefeningen werd er een groot beroep gedaan op de hersens want het was voor iedereen toch net even anders dan het spelletje dat we gewend zijn. Dit zorgde voor menig vertwijfeld gezicht en een hoop hilariteit. 

Aan het eind werd er nog een potje gespeeld met de nieuwe regels. Gelukkig hadden beide teams voldoende wissels want er werd op hoog tempo gespeeld. Vooral het 7 meter naar achteren rennen na iedere touch zorgde er voor dat de nodige meters gemaakt werden en dat we maar wat graag even buiten het veld op adem wilden komen. Na 2.5 uur op het veld gestaan te hebben (excuses, iets langer dan gepland) was het wel weer mooi geweest en werd er onder het genot van een hapje en een drankje in het clubhuis nog even nagepraat over de leuke en leerzame avond. 

Op de achtergrond wordt alweer gewerkt aan het organiseren van een klein toernooitje op een vrijdagavond in mei voor clubs uit de regio die ook recent zijn begonnen met Touch spelen. Touch NL heeft al aangeboden om scheidsrechters te willen leveren.

There we were on Friday March 1, with a group of 20 people to participate in a Touch NL clinic and learn how the game is really played. Touch NL volunteers had traveled east in large numbers to spread the Touch gospel outside the Randstad. Among them was Mae-Ling, who has her roots in the youth of RCW and upon entering the clubhouse noticed that not much had changed and that it still smelled the same.

After the warm-up we started with a number of exercises to better master this to us new game. For example, we learned that Touch is played with a smaller ball (size 4 instead of 5), how to quickly dump the ball on the ground, make a quick drive forward with a three, and a number of offensive and defensive moves. Especially during the last exercises, a lot of effort was made on the brains because it was slightly different for everyone than the game we are used to. This caused many a desperate face and a lot of hilarity.

At the end, another game was played with the new rules. Fortunately, both teams had enough substitutes because the game was played at high speed. Especially running back 7 meters after every touch ensured that the necessary meters were made and that we were eager to catch our breath outside the field. After 2.5 hours on the field (apologies, a little longer than planned) we called it a day and we talked about the fun and educational evening while enjoying a snack and a drink in the clubhouse.

In the background, work is already underway to organize a small tournament on a Friday evening in May for clubs from the region that have also recently started playing Touch. Touch NL has already offered to supply referees.